Quốc Tế

Kết quả Arab U20 Championship

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Arab U20 Championship ngày 07/08/2022

23h30 Arập Xêut U20 1 - 1 Ai Cập U20 1-0