Brazil

Kết quả Brazil Gaucho

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Brazil Gaucho ngày 17/05/2021

90 Internacional/RS 1 - 2 Gremio/RS 1-0

Kết quả Brazil Gaucho ngày 24/05/2021

90 Gremio/RS 1 - 1 Internacional/RS 1-0