Bắc Mỹ

Kết quả Concacaf Gold Cup

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Concacaf Gold Cup ngày 25/07/2021

90 Qatar 3 - 2 El Salvador 2-0
90 Mexico 4 - 0 Honduras 3-0

Kết quả Concacaf Gold Cup ngày 26/07/2021

06h00 Costa Rica 0 - 0 Canada -
08h30 Mỹ 0 - 0 Jamaica -