Bắc Ireland

Kết quả Cúp Bắc Ai Len

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Bắc Ai Len ngày 22/05/2021

90 Larne 1 - 2 Linfield 0-2