Bồ Đào Nha

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha ngày 24/05/2021

90 Braga 2 - 0 Benfica 1-0