Thế Giới

Kết quả Cúp Giao Hữu Nữ Síp

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Giao Hữu Nữ Síp ngày 05/03/2020

18h00 Croatia Nữ 1 - 1 Mexico Nữ
20h30 Slovakia Nữ 0 - 0 Phần Lan Nữ

Kết quả Cúp Giao Hữu Nữ Síp ngày 11/03/2020

18h00 Mexico Nữ 0 - 0 Séc Nữ
20h30 Slovakia Nữ 2 - 4 Phần Lan Nữ