Phần Lan

Kết quả Cúp Phần Lan

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Phần Lan ngày 08/05/2021

90 Helsinki 0 - 0 KuPS 0-0