Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 01/06/2022

90 Burundi Nữ 3 - 0 Djibouti Nữ 2-0
90 Uganda Nữ 2 - 0 Rwanda Nữ 1-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 03/06/2022

90 Uganda Nữ 5 - 0 Djibouti Nữ 2-0
90 Rwanda Nữ 1 - 1 Burundi Nữ 1-1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 05/06/2022

90 Rwanda Nữ 2 - 0 Djibouti Nữ 2-0
90 Uganda Nữ 3 - 1 Burundi Nữ 1-1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 06/06/2022

90 Tanzania Nữ 0 - 0 5-0
90 South Sudan Nữ 0 - 3 Ethiopia Nữ 0-2