Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 03/09/2021

90 Ai Cập Nữ 2 - 5 Jordan Nữ 1-3

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 04/09/2021

90 Algeria Nữ 2 - 2 Tunisia Nữ 1-1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 07/09/2021

01h00 Jordan Nữ 1 - 0 Tunisia Nữ -

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 09/09/2021

90 Nepal Nữ 2 - 1 Bangladesh Nữ 2-0