Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu ĐTQG

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 01/01/1970

23h00 Sierra Leone 0 - 0 Comoros -

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 28/10/2021

90 Mexico 2 - 3 Ecuador 1-2

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 06/11/2021

90 El Salvador 0 - 1 Bolivia 0-0

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 09/11/2021

90 Sri Lanka 4 - 4 Maldives -