Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu U16

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu U16 ngày 04/11/2021

13 Bỉ U16 0 - 0 Anh U16 -
90 Pháp U16 0 - 3 Italia U16 0-2

Kết quả Giao Hữu U16 ngày 06/11/2021

17 Italia U16 0 - 0 Bỉ U16 -
90 Pháp U16 2 - 3 Anh U16 1-1

Kết quả Giao Hữu U16 ngày 23/11/2021

90 Ba Lan U16 4 - 1 Slovenia U16 1-0

Kết quả Giao Hữu U16 ngày 25/11/2021

90 Ba Lan U16 1 - 3 Slovenia U16 0-1
17h00 Bỉ U16 2 - 2 Hà Lan U16