Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu U19

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu U19 ngày 22/09/2022

90 B.D.Nha U19 1 - 0 Pháp U19 1-0
90 Serbia U19 3 - 1 Phần Lan U19 1-1

Kết quả Giao Hữu U19 ngày 24/09/2022

90 Serbia U19 0 - 2 B.D.Nha U19 0-0
90 Pháp U19 2 - 0 Phần Lan U19 2-0

Kết quả Giao Hữu U19 ngày 26/09/2022

90 Phần Lan U19 1 - 2 B.D.Nha U19 1-1
90 North Macedonia U19 2 - 2 Síp U19 1-2
90 Serbia U19 3 - 1 Pháp U19 0-1

Kết quả Giao Hữu U19 ngày 27/09/2022

22h00 Scotland U19 2 - 1 Mỹ U19 2-1