Bỉ

Kết quả Hạng 2 Bỉ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 2 Bỉ ngày 28/11/2021

90 RE Mouscron 2 - 1 Lierse 1-0

Kết quả Hạng 2 Bỉ ngày 29/11/2021

90 RWD Molenbeek 2 - 2 Deinze 2-0