Hàn Quốc

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc ngày 03/11/2021

90 Daejeon Hana Citizen 0 - 0 Jeonnam Dragons 0-0