Hàn Quốc

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc ngày 14/05/2016

90 Gyeongju KHNP 1 - 0 Cheongju FC 2-0

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc ngày 13/05/2022

90 Daejeon Korail 0 - 2 Siheung Citizen 0-0
90 Changwon City 1 - 0 Ulsan Citizen 0-0

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc ngày 14/05/2022

90 Pocheon Citizen 1 - 0 Mokpo City 1-0
90 Cheonan City 0 - 0 Paju Citizen 0-0
90 Dangjin Citizen 0 - 0 Busan Transp. 0-0

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc ngày 15/05/2022

90 Gimhae City 1 - 1 Gangneung City 1-1
90 Hwaseong FC 1 - 0 Yangju Citizen 1-0