Hàn Quốc

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc ngày 01/10/2022

90 Siheung Citizen 2 - 2 Pocheon Citizen 1-1
90 Paju Citizen 2 - 0 Daejeon Korail 1-0
90 Cheonan City 0 - 0 Dangjin Citizen 0-0
90 Gyeongju KHNP 1 - 1 Hwaseong FC 1-1
90 Cheongju FC 0 - 1 Gimhae City 0-0

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc ngày 02/10/2022

90 Busan Transp. 2 - 1 Ulsan Citizen 0-0
90 Yangju Citizen 1 - 2 Changwon City 0-1
90 Gangneung City 4 - 1 Mokpo City 3-0