Hàn Quốc

Kết quả Nữ Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Nữ Hàn Quốc ngày 12/11/2021

90 Gyeongju Nữ 5 - 4 Suwon Nữ 1-3

Kết quả Nữ Hàn Quốc ngày 16/11/2021

90 Gyeongju Nữ 1 - 1 Red Angels Nữ 0-1

Kết quả Nữ Hàn Quốc ngày 19/11/2021

90 Red Angels Nữ 1 - 0 Gyeongju Nữ 0-0