Mỹ

Kết quả Nữ Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Nữ Mỹ ngày 17/10/2021

90 Racing Louisville Nữ 3 - 1 Orlando Pride Nữ 1-1
90 Chicago RS Nữ 2 - 1 Kansas City Nữ 1-1
09h00 OL Reign Nữ 0 - 2 Wash. Spirit Nữ

Kết quả Nữ Mỹ ngày 18/10/2021

90 NC Courage (W) 0 - 3 NJ/NY Gotham Nữ 0-0
90 Houston Dash Nữ 0 - 1 Portland Tho. Nữ 0-1