Mỹ

Kết quả Nữ Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Nữ Mỹ ngày 01/10/2022

90 San Diego Wave Nữ 0 - 0 NC Courage (W) 0-0
05h05 NJ/NY Gotham Nữ 0 - 0 Portland Tho. Nữ -
06h05 Wash. Spirit Nữ 0 - 0 Houston Dash Nữ -
06h35 Racing Louisville Nữ 0 - 0 Kansas City Nữ -

Kết quả Nữ Mỹ ngày 02/10/2022

09h05 OL Reign Nữ 0 - 0 Orlando Pride Nữ -
05h05 Chicago RS Nữ 0 - 0 Angel City Nữ -