Nhật Bản

Kết quả Siêu Cúp Nhật Bản

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Siêu Cúp Nhật Bản ngày 20/02/2021

90 Kawasaki Fro. 3 - 2 Gamba Osaka 2-0