Việt Nam

Kết quả U21 Viet Nam

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả U21 Viet Nam ngày 19/12/2020

90 SL Nghệ An U21 0 - 1 Viettel U21 0-1