Châu Âu

Kết quả UEFA Nations League

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả UEFA Nations League ngày 10/10/2021

90 Italia 2 - 1 Bỉ 0-0

Kết quả UEFA Nations League ngày 11/10/2021

90 T.B.Nha 2 - 1 Pháp 0-0