Thế Giới

Kết quả VLWC KV Concacaf

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VLWC KV Concacaf ngày 13/11/2021

90 Mỹ 2 - 0 Mexico 0-0

Kết quả VLWC KV Concacaf ngày 17/11/2021

90 Jamaica 1 - 1 Mỹ 1-1
90 Panama 2 - 1 El Salvador 0-1
90 Costa Rica 2 - 1 Honduras 1-1
90 Canada 2 - 1 Mexico 1-0