Thế Giới

Kết quả VLWC KV Concacaf

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VLWC KV Concacaf ngày 14/10/2021

90 Mỹ 2 - 1 Costa Rica 1-1
90 Canada 4 - 1 Panama 1-1
90 Honduras 0 - 2 Jamaica 0-1
90 El Salvador 0 - 2 Mexico 0-1