Thế Giới

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ ngày 15/10/2021

90 Bolivia 4 - 0 Paraguay 1-0
90 Colombia 0 - 0 Ecuador 0-0
90 Argentina 1 - 0 Peru 1-0
90 Chile 3 - 0 Venezuela 2-0
90 Brazil 4 - 1 Uruguay 2-0