Huỳnh Anh khẳng định độc thân, ngấm ngầm tố Quang Hải sống bạc bẽo

2020-08-24
Sau khi Quang Hải xoá sạch ảnh chụp chung, Huỳnh Anh như một thói quen lại bỏ chế độ hẹn hò trên Facebook và đặt về chế độ độc thân. https://static.kqbongda.net/images/tin/huynh-anh.png
Từ khóa: